Double Room City View
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Amenities

 Slippers

 Hairdryer

 Air Conditioning

 Business

 Desk

 Food and Drink

 Minibar

Double Room
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Business

 Desk

 Food and Drink

 Minibar

 Amenities

 Hairdryer

 Air Conditioning

 Slippers

Double Room with Balcony
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Amenities

 Slippers

 Air Conditioning

 Hairdryer

 Food and Drink

 Minibar

 Business

 Desk

Family Room
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Amenities

 Air Conditioning

 Hairdryer

 Slippers

 Food and Drink

 Minibar

 Business

 Desk

Triple Room
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Business

 Desk

 Food and Drink

 Minibar

 Amenities

 Slippers

 Hairdryer

 Air Conditioning

Twin Room with City View
Wybierz ilość dla tej pozycji

 Amenities

 Slippers

 Air Conditioning

 Hairdryer

 Food and Drink

 Minibar

 Business

 Desk