Double Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Bathrobe

 Klimatizácia

 Toiletries

 Miesto

 Ocean View

 Kitchen

 Chladnička

Quadruple Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Hairdryer

 Bathrobe

 Klimatizácia

 Toiletries

 Kitchen

 Chladnička

 Miesto

 Ocean View

Triple Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Grill

 Toiletries

 Klimatizácia

 Hairdryer

 Bathrobe

 Kitchen

 Chladnička

 Miesto

 Ocean View

Twin Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Bathrobe

 Toiletries

 Miesto

 Ocean View

 Kitchen

 Chladnička