Double Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Balkón

 Obliečky

 Shampoo

 Terrace

 Veranda

 Bathrobe

 Hairdryer

 Toiletries

 Uteráky

 Garden

 Slippers

 Safe

 Business

 Desk

 Zábava

 DVD

 Kábel

 Satellite

 TV

 Food and Drink

 Room Service

 Internet

 Internet

 Wifi

 Miesto

 Beach View

 Pri pláži

 Beach

Suite with Sea View
Zvoľte počet

 Amenities

 Balkón

 Obliečky

 Shampoo

 Terrace

 Veranda

 Bathrobe

 Hairdryer

 Toiletries

 Uteráky

 Garden

 Slippers

 Safe

 Business

 Desk

 Zábava

 DVD

 Kábel

 Satellite

 TV

 Food and Drink

 Room Service

 Internet

 Internet

 Wifi

 Miesto

 Beach View

 Pri pláži

 Beach

Triple Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Balkón

 Obliečky

 Shampoo

 Terrace

 Veranda

 Bathrobe

 Hairdryer

 Toiletries

 Uteráky

 Garden

 Slippers

 Safe

 Business

 Desk

 Zábava

 DVD

 Kábel

 Satellite

 TV

 Food and Drink

 Room Service

 Internet

 Internet

 Wifi

 Miesto

 Beach View

 Pri pláži

 Beach

Twin Room without balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Balkón

 Obliečky

 Shampoo

 Terrace

 Veranda

 Bathrobe

 Hairdryer

 Toiletries

 Uteráky

 Garden

 Slippers

 Safe

 Business

 Desk

 Zábava

 DVD

 Kábel

 Satellite

 TV

 Food and Drink

 Room Service

 Internet

 Internet

 Wifi

 Miesto

 Beach View

 Pri pláži

 Beach

Triple Room without balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Balkón

 Obliečky

 Shampoo

 Terrace

 Veranda

 Bathrobe

 Hairdryer

 Toiletries

 Uteráky

 Garden

 Slippers

 Safe

 Business

 Desk

 Zábava

 DVD

 Kábel

 Satellite

 TV

 Food and Drink

 Room Service

 Internet

 Internet

 Wifi

 Miesto

 Beach View

 Pri pláži

 Beach

Double or Twin Room with Balcony
Zvoľte počet

 Amenities

 Heating

 Hairdryer

 Uteráky

 Obliečky

 Internet

 Wifi

 Kitchen

 Chladnička

 Zábava

 TV

 Business

 Desk

Suite
Zvoľte počet

 Amenities

 Heating

 Hairdryer

 Uteráky

 Obliečky

 Internet

 Wifi

 Kitchen

 Chladnička

 Zábava

 TV

 Business

 Desk