Double Room
Odaberite kolićinu

 Sadržaji

 Sušilo za kosu

 Toiletries

 Slippers

 Poslovno

 Desk

 Zabava

 Cable

 Televizija

 Satellite

 Lokacija

 Mountain View

 Food and Drink

 Minibar

Quadruple Room
Odaberite kolićinu

 Zabava

 Televizija

 Cable

 Satellite

 Sadržaji

 Sušilo za kosu

 Toiletries

 Slippers

 Poslovno

 Desk

 Food and Drink

 Minibar

Double Room
Odaberite kolićinu

 Zabava

 Satellite

 Cable

 Televizija

 Sadržaji

 Slippers

 Toiletries

 Sušilo za kosu

 Food and Drink

 Minibar

 Poslovno

 Desk

 Kuhinja

 Hladnjak

Double Room with Pool View
Odaberite kolićinu

 Sadržaji

 Slippers

 Toiletries

 Sušilo za kosu

 Food and Drink

 Minibar

 Zabava

 Satellite

 Televizija

 Cable

 Lokacija

 Ocean View

 Poslovno

 Desk

 Kuhinja

 Hladnjak

Triple Room
Odaberite kolićinu

 Kuhinja

 Hladnjak

 Zabava

 Cable

 Televizija

 Satellite

 Sadržaji

 Sušilo za kosu

 Toiletries

 Slippers

 Poslovno

 Desk

 Food and Drink

 Minibar

Standard Twin Room
Odaberite kolićinu

 Zabava

 Satellite

 Cable

 Televizija

 Food and Drink

 Minibar

 Sadržaji

 Slippers

 Sušilo za kosu

 Toiletries

 Poslovno

 Desk

 Kuhinja

 Hladnjak

 Lokacija

 Ocean View